تاریخچه باله در جهان

2008,15نوامر

کلمه باله یا ballet از دو کلمه ballo به معنی نوعی رقص به زبان ایتالیایی وball به معنی مهمانی رقص  گرفته شده است .باله در کشور ایتالیا اغاز شد سپس در فرانسه و انگلیس و بقیه نقاط گسترش یافت ولی در فرانسه پیشرفت بیشتری داشت.به رقاصه زن ballerina وبه رقاص مردballeron می گویند.         در سال ۱۶۶۱میلادی در فرانسه اولین کلاس باله شروع شد                                                             در سال ۱۶۷۱ پنج پوزیسیون اختراع شد ودر سال ۱۶۸۱ رقاصه های زن برای اولین بار وارد عرصه شدند

Advertisements